AKO SA STAŤ LEPŠÍM

Chceli by ste?

  • Zlepšovať organizáciu hodiny a zvyšovať jej efektívnosť
  • Posilňovať radosť z učenia a nachádzať nové zaujímavé metódy
  • Zlepšovať komunikáciu so žiakmi a disciplínu v triede
  • Objavovať kreativitu a slobodu v učení
  • Zapájať študentov do vyučovania a pracovať s feedbackom

Väčšina z nás sa o to aj snaží, no niekedy nevieme prísť na to “kde je pes zakopaný”, Čítať ďalej