TD pre budúcich MODERÁTOROV

Ako sa dostanete do PANOPTIKUM

cesta k Panoptiku

Dostalo sa nám do uší, žeby ste sa radi zdokonalili v príprave žiakov na súťaž mladých moderátorov  – Sárova Bystrica. Po dobrých skúsenostiach s prípravou recitátorov vás KMU Ružomberok spolu s LKS Liptovský Mikuláš srdečne pozývajú na Čítať ďalej