2. ČESKOSLOVENSKÁ

Rodinné putá sa trhajú ťažko a tie najpevnejšie sa pravdepodobne nepretnú nikdy. Bývalí súrodenci Česi a Slováci si neustále hľadajú cestičky ako sa stretnúť, či už v oblasti kultúry, športu, školstvo nevynímajúc. Napriek tomu, že sa nevyhneme vzájomnému hodnoteniu a porovnávaniu, sú tieto stretnutia srdečné a často veľmi emotívne. Čítať ďalej