NAJVYŠŠÍ ČAS

Od nášho posledného stretnutia uplynuli dva mesiace a tak si myslím, že je čas opäť  “dať spoločnú reč”. Tém je na výber viacero, ale momentáne najviac tlačí problém, ktorý vznikol zrušením služby Windowslive. Týka sa najmä učiteľov, ktorí mali v tejto službe vytvorené blogy a stratili tak možnosť ďalej do nich prispievať. Ponúkanú zmenu, prostredie WordPressu zvládneme určite najlepšie spoločnými silami. PRVÁ POZVÁNKA sa teda týka učiteľov, ktorí sa chcú zdokonaliť v tomto smere.

PRÍĎTE medzi nás do SZŠ na Štivanickej 80,  v piatok 18.2.2011 od 9.00, PRINESTE SI vlastné notebooky (k dispozícii budú aj počítače, ale svoje je svoje – pripojenie WiFi aj klasické “káblikové”).

DRUHÁ POZVÁNKA je pre učiteľov, ktorí sa zaujímajú o umelecký prednes. Pokračujeme tretím stretnutím, tentoraz aj s ukážkami prednesu žiakmi.

PRÍĎTE medzi nás do SZŠ na Štivanickej 80,  v pondelok 21.2.2011 od 15.00, v divadelnej miestnosti a priľahlých triedach.