KONFERENCIA

Pozývame vás na celoslovenskú konferenciu Učíme pre život 2010, ktorá bude v Poprade

18. – 20. marca 2011. v priestoroch Hotela Satel.

Konferencie sa a zúčastní približne 250 učiteľov z celého Slovenska. Aktuálne informácie o konferencii sú zverejňované na stránke http://www.ucimeprezivot.sk .

Konferenciu organizuje nezisková organizácia

P-MAT n. o.   

Záštitu nad konferenciou prevzal Ing. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu.

Bližšie informácie a prihláška sú na tomto odkaze:  Pozvánka na konferenciu: Učíme pre život